LOGAN PANTS

Write a review구매 적립 리뷰작성시 추가 적립
- 첫 구매 시 100포인트 적립 !
- 제품 구매 시 구매 금액의 2% 적립 !
- 리뷰 작성 시 50포인트 추가 적립 !
- (1,000포인트 = $10 쿠폰으로 변환하여 사용 가능)
COLOUR
BLACK / KHAKI
      
SIZING
L
Waist 35~53cm / Thigh 29cm / Length 95cm
XL
Waist 37~55cm / Thigh 31cm /  Length 96cm
2XL
Waist 39~57cm / Thigh 33cm /  Length 97cm

  
DETAILS
Dry Cleaning Only
Cotton 100%